E-kereskedelmi Szabályok Változása Júliustól

2021.03.25

A kormány benyújtotta a parlamentnek a 2021-re vonatkozó adócsomag tervezetét, melynek szerves részét képezi az e-kereskedelemre vonatkozó új áfa szabályozás. A jelentősebb módosítások többnyire 2021. július 1-jén lépnek hatályba.

A tervezett jogszabályváltozás az e-kereskedelem kapcsán az alábbi főbb területeket érinti:

1. EU-n belüli online értékesítés

Az EU-n belüli online értékesítés (távértékesítés) szabályai úgy változnak, hogy a határon átnyúló, magánszemély vevő részére értékesített termékek esetében az áfát szinte minden esetben a vevő helye szerinti tagállamban kell megfizetni, az ott érvényes áfa mértékkel.

A jelenlegi szabályozás csak egy adott tagállamba történő, meghatározott értékhatárt (a tagállam választása szerint jellemzően évente 35 ezer eurót, azaz kb. 12 millió Ft-ot vagy 100 ezer eurót, azaz kb. 37 millió Ft-ot) meghaladó értékesítések esetén rendelkezik úgy, hogy az áfát a vevő helye szerinti tagállamban kell megfizetni. A jogszabályváltozás értelmében 2021. július 1-jétől, ha a webshop EU-n belüli távértékesítéseinek összesített értéke a folyó naptári év és azt megelőző naptári év során meghaladja a 10.000 eurós (kb. 3,7 millió Ft-os) értéket, akkor a vevő országának adókulcsával kell majd áfát fizetni.

2. EU-n kívülről rendelt termékek áfa mentességének megszűnése

Jelenleg az Európai Unión kívülről rendelt termékekre 22 euró (kb. 7700 Ft) érték alatt sem vámot, sem áfát nem kell fizetni. Számos esetben előfordul azonban, hogy az eladó nagy értékű, főként számítástechnikai eszközök esetén is 22 euró alatti értéket tüntet fel, ezzel elkerülve az adófizetést. A becslések szerint legalább 1 milliárd euró (kb. 367 milliárd Ft) évente az áfamentesség miatti, és 4 milliárd euró (kb. 1468 milliárd Ft) a csalás miatti (alulértékelés, ajándékként való behozatal) adóbevétel-kiesés az EU-ban. Az áfamentesség nehezen ellenőrizhető, ráadásul tovább torzítja az uniós kereskedőkkel való versenyt, hiszen ez utóbbi értékesítések esetén mindig van áfa, szemben a kis értékű termékek importjával.

Az új jogszabály eltörli a 22 euró alatti import küldemények áfa mentességét, tehát minden termékre kell majd adót fizetni, bármilyen kicsi is az értéke. Emellett, mivel minden termék behozatalát be kell jelenteni az adóhatóságnak, könnyebben kiszúrható lesz, ha valaki alacsonyabb érték feltüntetésével próbál az adóval trükközni.

3. Az online piacterek is felelősek lesznek az áfa megfizetéséért

A törvényjavaslat - meghatározott ügyletek vonatkozásában - adófizetési kötelezettséget telepít azon elektronikus platformokra (pl. Amazon, eBay, AliExpress, eMag), amelyek elősegítik a felületükön történő, EU-n kívüli országbeli eladók magyarországi termékértékesítését. Ezáltal a platform lesz majd köteles ezen ügyletek után az áfa fizetésre. Így a NAV-nak nem kell a platformon keresztül értékesítő, sok esetben nehezen utolérhető vállalkozástól megkísérelni az adó beszedését.

A törvényjavaslat szerint úgy kell tekinteni, mintha az eladó az adott terméket a platformnak, a platform pedig a vevőnek értékesítette volna.

4. Adminisztráció csökkentése - ún. egyablakos rendszer alkalmazása

A tervezet az új típusú áfa fizetési kötelezettségek teljesítésének megkönnyítéséhez igazítja az egyablakos rendszer szabályait.

Lényegében jövőre lehetővé válik, hogy az adott webshop kizárólag a saját országában, a saját nyelvén adjon be áfa bevallást a más EU-s országokba történő értékesítésekre is, országonkénti bontásban. Így nem kell majd áfa regisztrációt elvégezni és bevallásokat benyújtani más EU tagállamokban, hanem az értékesítő államának adóhatósága továbbítja majd az adatokat és a befizetett áfa összegét a többi érintett EU-s tagállamnak.

Bár az egyablakos rendszer alkalmazására csak 2021. július 1-jétől lesz lehetőség, a törvényjavaslat lehetővé tenné, hogy a webáruházak már április 1-jétől elkezdhessék a regisztrációt az új rendszerbe.

5. Online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség a magánszmélyeknek történő értékesítésekre is

2021. január 1-től a NAV részére történő valós idejű számlakiállítás-jelentési kötelezettség kiterjesztésre kerül a magánszemély vevők felé kiállított számlákra is. Ez jelentősen érinteni fogja az online kereskedőket (webshopokat, online piactereket) 2021. január 1-jétől, de csak az új EU-s szabályok hatályba lépéséig, azaz 2021. július 1-ig. Ezt követően ugyanis az e-kereskedelmet folytatók mentesülni fognak az említett online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alól, amennyiben a fent említett egyablakos rendszeren keresztül teljesítik az áfa kötelezettségüket. Ezen féléves időszakra azonban az e-kereskedőknek is fel kell készülniük a kiterjesztett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.

Forrás: ecommerce.hu